Wersja kontrastowa


ZAPROSZENIE

 

na konferencję
„Czy szkoła może być lepsza?”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2015 r. w Auli Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i jest realizowana w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III.”


         Celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk w obszarze metod i organizacji procesu nauczania. W ramach konferencji przeprowadzone będą następujące wydarzenia:

  • przemówienie otwierające konferencję,
  • wystąpienia prelegentów,
  • projekcje filmów,
  • dyskusje uczestników,
  • wykład zamykający.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u