Wersja kontrastowa
KONFERENCJA 2013NPSEO.PL

ARTYKUŁY

Zobacz...


PREZENTACJE

więcej


Relacje z sesji

Zobacz...


SESJE PLAKATOWE

więcej...Konferencja "Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji?"
Ucząca się szkoła
12.04 - 15.04.2014r.

   Konferencje z cyklu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji“ odbywają się corocznie. Są skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów, przedstawicieli władz lokalnych oraz innych osób odgrywających rolę liderów edukacyjnych w swoich społecznościach. Ich celem jest stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy, przemyślenia i rozważania nad edukacją i polskim systemem oświaty, w kontekście zmian w modelu nadzoru pedagogicznego.
   Tegoroczna konferencja dotyczyła w szczególności kwestii związanych z organizacyjnym uczeniem się, współpracą w procesach wprowadzania zmiany, wykorzystywaniem danych w usprawnianiu własnego działania i wieloma innymi aspektami istotnymi dla każdej uczącej się organizacji. 

Zapraszamy do lektury i oglądania materiałów konferencyjnych, jednocześnie informujemy,że fragmenty sesji, nagranych w czasie konferencji, zostaną umieszczone na stronie do końca czerwca. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u