Wersja kontrastowaPODSUMOWANIA

wnioski

Strona konferencji regionalnych

10-11 maja, odbywały się w 9 województwach: Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, Łódzkim, Małopolskim, Mazowieckim, Podlaskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim konferencje regionalne.

Wizytatorzy i dyrektorzy szkół i placówek spotkali się na warsztatach poświęconym ewaluacji. Wizytatorzy doskonalili umiejętność pisania raportów, a dyrektorzy poznawali sposoby wykorzystania raportów do rozwoju szkół i placówek. Była to również okazja do kuluarowych rozmów i wymiany doświadczeń.

Wszędzie było bardzo energetycznie i praktycznie ( w opinii dyrektorów). Jeden z uczestników spotkania dla dyrektorów w Świebodzinie stwierdził, że nie zauważył jak minął mu czas spotkania. Na zakończenie spotkania trenerka poprosiła dyrektorów z województwa lubuskiego, aby na karteczkach napisali, co by powiedzieli swoim nauczycielom po tym spotkaniu na temat ewaluacji.

Na zebranych karteczkach znalazły się takie sformułowania:
- warto twórczo wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej
- poprzez ewaluację małymi kroczkami możemy dość do celu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u