Wersja kontrastowaPODSUMOWANIE

wnioski
Na terenie wybranych gmin i powiatów 14 województw (Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Łódzkiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego) odbyły się spotkania regionalne dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, władz lokalnych i partnerów zewnętrznych. Poświęcone były dyskusji nad rolą raportu z ewaluacji zewnętrznej, wykorzystaniu przez szkołę wyników ewaluacji zewnętrznej w podnoszeniu,  jakości pracy oraz kreowaniu przez organy prowadzące szkoły lokalnej polityki oświatowej.

Po zapoznaniu się z wnioskami płynącymi z raportów z terenu danej gminy lub powiatu odbyła się dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stoi oświata w regionie. Rozmowy zainicjowane przez "biegłych" prezentujących wyniki regionalnych raportów z ewaluacji zewnętrznej toczyły się wokół takich tematów jak: współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym,  komunikacja uczniowie - nauczyciele na lekcjach, współpraca dyrektorów.

Po opracowaniu wniosków z poszczególnych spotkań oraz relacje opublikujemy wkrótce na stronie konferencji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u