Wersja kontrastowa
KONFERENCJE REGIONALNE 2014 NPSEO.PL


Podsumowanie

Zakończył się cykl spotkań regionalnych, organizowanych we współpracy Kuratoriów Oświaty i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskimi i Erą Ewaluacji sp. z o.o.

Głównym celem spotkań regionalnych „Uczenie się w mikroskopie”, organizowanych w całym kraju, była dyskusja różnych grup związanych ze szkołą na temat uczenia się.

Kwestie związane z tym kluczowym procesem zawierają się w kilku wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, dlatego też podczas spotkań uczestnicy odwołują się do trzech z nich:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
  • Uczniowie są aktywni,
  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Największą grupę uczestników spotkań stanowili uczniowie, którzy wspólnie z dorosłymi, głównie nauczycielami i dyrektorami szkół, pisali listy do swoich szkół, w których prezentowali pomysły na to, jakie kroki można podjąć, by szkoła stała się miejscem, jeszcze bardziej sprzyjającym uczeniu się. Ponadto zebrani rozmawiali na temat czynników mających wpływ na efektywny proces uczenia się, a także na temat roli wymagań państwa w procesie uczenia się. Uczestnicy spotkań dzieli się ze sobą własnymi doświadczeniami związanymi z uczeniem się, a trenerzy przedstawili zasady uczenia się przyjaznego mózgowi, w oparciu o odkrycia neurodydaktyki oraz wyniki badań Hattiego.  

Wszystkie spotkania przebiegły w atmosferze współpracy i żywej dyskusji.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie miejsc i dat spotkań, a także liczb uczestników biorących w nich udział

 

 

SPOTKANIA REGIONALNE 2014

 

lp.

województwo

miejsce

data

Uczenie
się w
mikro-
skopie

warsztat dla wizytatorów

ŁĄCZNIE

 
 

1

małopolskie

Nowy Sącz

28.04.2014

0

30

30

 

2

Kraków

05.05.2014

0

30

30

 

3

dolnośląskie

Wrocław

11.09.2014

0

25

25

 

4

 Wałbrzych

12.09.2014

49

25

74

 

5

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

10.09.2014

80

19

99

 

6

Bydgoszcz

11.09.2014

0

22

22

 

7

lubelskie

Lublin

05.06.2014

52

30

82

 

8

Lublin

06.06.2014

0

29

29

 

9

lubuskie

Gorzów Wielkopolski

05.06.2014

0

18

18

 

10

łódzkie

Łódź

08.09.2014

44

34

78

 

11

mazowieckie

Mława

04.06.2014

69

29

98

 

12

 Płock

05.06.2014

45

12

57

 

13

opolskie

Opole

12.09.2014

30

27

57

 

14

podkarpackie

Rzeszów

11.09.2014

55

29

84

 

15

Rzeszów

12.09.2014

0

29

29

 

16

podlaskie

Białystok

10.09.2014

51

32

83

 

17

pomorskie

Gdańsk

10.09.2014

37

28

65

 

18

świętokrzyskie

Busko Zdrój

09.09.2014

44

15

59

 

19

Kielce

10.09.2014

61

18

79

 

20

śląskie

Rybnik

10.09.2014

63

31

94

 

21

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

11.09.2014

53

29

82

 

22

wielkopolskie

Poznań

18.09.2014

77

42

119

 

23

Poznań

19.09.2014

25

30

55

 
     

RAZEM

835

613

1448

 
               
               
 

Warsztat dla wizytatorów ds. ewaluacji: 613 osób

     
 

"Uczenie się w mikroskopie": 835 osób

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u