Wersja kontrastowa
Logo - konferencje regionalne 2015

Podsumowanie spotkań regionalnych 2015

Wiosną 2015r. odbył się cykl spotkań regionalnych. Spotkania zrealizowane były w ramach  projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.

Do uczestnictwa w ostatniej już edycji spotkań regionalnych, zaproszeni zostali dyrektorzy szkół.
W trakcie kilkugodzinnych warsztatów uczestnicy podejmowali refleksję nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek w kontekście tworzenia środowisk uczenia się – Wymagania jako inspiracja do myślenia o środowiskach uczenia się. Ponadto dyrektorzy podzieleni w kilkuosobowe zespoły pracowali m.in. nad takimi zagadnieniami jak rola dyrektora-przywódcy edukacyjnego i jego zadania oraz  tworzyli propozycje działań służących projektowaniu środowiska uczenia się i poszukiwali  artefakty w otoczeniu,  które ilustrowałyby zapisy w wymaganiach na temat sposobów i  warunków uczenia się. Uwieńczeniem pracy w zespołach było zaprezentowanie efektów pracy i późniejsza dyskusja na forum na temat poszczególnych propozycji.

Spotkania regionalne, jakie zostały zrealizowane w czternastu województwach dostarczyły ich uczestnikom okazji do wymiany doświadczeń związanych z procesem tworzenia środowisk uczenia się, a także pozwoliły na dogłębną refleksję nad istotą uczenia się.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat miejsc konferencji i liczb uczestników.

Spotkania regionalne 2015r.

Lp.

Województwo

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Warsztaty
dla dyrektorów

Warsztaty
dla wizytatorów

1

opolskie

Opole

04.03.2015r.

26

28

2

mazowieckie

Warszawa

11.03.2015r.

34

20

Warszawa

12.03.2015r.

0

16

3

pomorskie

Gdańsk

12.03.2015r.

36

19

Kościerzyna

13.03.2015r.

33

22

4

dolnośląskie

Jelenia Góra

16.02.2015r.

34

18

Legnica

17.02.2015r.

36

22

5

wielkopolskie

Poznań

16.03.2015r.

44

27

Poznań

17.03.2015r.

39

24

6

zachodniopomorskie

Koszalin

18.03.2015r.

35

21

7

śląskie

Gliwice

18.03.2015r.

31

20

8

podkarpackie

Rzeszów

23.03.2015r.

19

28

Rzeszów

24.03.2015r.

19

29

9

podlaskie

Białystok

16.03.2015r.

29

17

Białystok

17.03.2015r.

36

17

10

świętokrzyskie

Wąchock

22.04.2015r.

16

15

Włoszczowa

23.04.2015r.

26

11

11

łódzkie

Skierniewice

28.04.2015r.

31

19

12

lubuskie

Gorzów Wlkp.

07.05.2015r.

37

18

Zielona Góra

08.05.2015

59

0

13

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

07.05.2015

33

28

14

kujawsko-pomorskie

Włocławek

22.04.2015

16

33

     

RAZEM

669

452


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u