Wersja kontrastowa


PREZENTACJA

zobaczSeminarium upowszechniające
„Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej"

W Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego "Przegorzały" w Krakowie w dniu 14 grudnia 2012 odbyło się seminarium upowszechniające w tematyce „Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej”. Spotkanie adresowane było dla przedstawicieli Stowarzyszeń Rodziców oraz Dyrektorów Szkół wraz z przedstawicielami Rad Rodziców. Seminarium miało na celu:

  • refleksję nad sposobami budowania relacji między szkołą a rodzicami
  • dyskusję nad raportem „szkoła widziana oczami rodziców”
  • zdefiniowanie dobrych praktyk i problemów dotyczących relacji szkoła-rodzice
  • opracowanie pomysłów na wzmacnianie dobrych praktyk rozwiązywanie problemów  w relacji szkoła – rodzice.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zaznajomili się z opiniami rodziców na temat  pracy szkoły, wyrażonymi w dotychczas przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych, które zostały zebrane i przedstawione w analizie pt. „Szkoła widziana oczami rodziców”.

Artykuł dostępny pod linkiem:
http://www.npseo.pl/data/various/files/Szko%C5%82a%20w%20oczach%20rodzic%C3%B3w_5_09_2012.pdf

Lektura fragmentów artykułu, jak również własne doświadczenie zaowocowało dyskusją na temat postrzegania współczesnej szkoły i jej zadań. Uczestnicy seminarium zastanawiali się nad takim problemami jak:

Jak dotrzeć z informacją do wszystkich rodziców?

Jak skłonić  rodziców do współpracy ?

Jak powinien wyglądać przekaz informacji na linii rodzic - szkoła?

Praca w grupach zaowocowała interesującymi pomysłami (m.in.: dziennik elektroniczny, tabele informacyjne w szatni, na korytarzu, plan zadań do rozwiązania uwzględniający rodziców). Uczestnicy doszli do takich rezultatów/ pytań badawczych jak:

Konieczność uświadomienia rodziców, że szkoła jedynie wspomaga rodziców w procesie wychowawczym,

Potrzeba pokazania rodzicom, że mają wpływ na to co dzieje się w szkole .

Konieczność zaangażowania dziecka do działania na rzecz szkoły

Czy wszyscy rodzice oczekują informacji ? (o szkole)

Jak wielka (%) jest grupa rodziców zainteresowanych jedynie wynikami szkoły?

Potrzeba opracowywania planu zadań do rozwiązania uwzględniającego uczestnictwo rodziców i innych instytucji zewnętrznych (plan roczny?).

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji jak szkoła może wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i jakie są w tym obszarze potrzeby rodziców. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u