Wersja kontrastowa


PREZENTACJA

zobaczSeminarium upowszechniające „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna"

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniach 13 - 14 grudnia 2012 odbyły się seminaria upowszechniające o tematyce „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna". Seminaria adresowane były dla pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkania miały na celu :

  • przedstawienie wybranych danych, dotyczących bezpieczeństwa, zgromadzonych -w ramach ewaluacji zewnętrznej, z
  • zapoznanie się ze strukturą danych gromadzonych w systemie ewaluacji oświaty, pokazanie możliwości skalowania danych i wykorzystania ich do diagnozy potrzeb szkół i placówek,
  • przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej w obszarze bezpieczeństwo w odniesieniu do wymagań oraz
  • wypracowanie scenariusza pracy z radą pedagogiczną.

W pierwszej kolejności uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania związane z seminarium. Następnie zdefiniowali pojęcie bezpieczeństwa i wysłuchali prezentacji (prezentacja dostępna w zakładce materiały do pobrania), która miała na celu przybliżenie im perspektywy ewaluacji zewnętrznej. W części praktycznej seminarium uczestnicy wcielili się w rolę rady pedagogicznej i projektowali ewaluację wewnętrzną w obszarze wymagania respektowane są normy i kształtowane są postawy. Starali się znaleźć najważniejsze z ich punktu widzenia fragmenty charakterystyk wymagań, uzasadniając na forum swój wybór. Wybrane części charakterystyk zostały zawieszone na ścianie i uczestnicy wspólnie zastanawiali się jak mają się one w relacji do siebie (szerszy kontekst).Następnie zostały odpowiednio uporządkowane (w pierwszej kolejności podejmowanie działań, a następnie ich efektów). Uczestnicy dyskutowali w zespołach o wartościach istotnych w wybranych zagadnieniach, posługując się poniższymi pytaniami pomocniczymi:

Z jakiej perspektywy chcemy patrzeć na to zjawisko?

Jaki stan uznajemy za pożądany?
W konsekwencji co jest dla nas ważne?

W efekcie dyskusji uczestnicy wypisali kryteria aksjologiczne na kartkach, które dokleili we właściwych miejscach na ścianie.

Następnym krokiem było postawienie pytania wobec poszczególnych zagadnień. Uczestnicy zapisali na żółtych karteczkach pytania i przykleili obok właściwych kryteriów.

Z efektami prac grup można zapoznać się w galerii zdjęć opinii uczestników spotkania były okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń. Chwalono sobie możliwość korzystania z danych SEO oraz "przepracowania" pomysłu na scenariusz do pracy z radami pedagogicznymi. Spotkania dostarczyły wielu przemyśleń i refleksji, a także stały się inspiracją do dalszej pracy w zakresie bezpieczeństwa w szkole i nie tylko.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u