Wersja kontrastowa


MATERIAŁY

referatyEwaluacja polityk i projektów publicznychProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u