Wersja kontrastowa


MATERIAŁY

referatyStrona konferencji upowszechniających

 

W dniach 10 – 14 października 2011 roku odbyła się wideotransmisja zwieńczająca trwającą już ponad miesiąc wcześniej konferencję. W trakcie transmisji wideo autorzy tekstów w wystąpieniach odnoszących się do swoich wcześniejszych tekstów odpowiadali na pytania uczestników, a także rozwijali swoje wcześniejsze wypowiedzi pisemne.

Wszystkie teksty uzyskały pozytywną recenzję dr hab. Prof. DSW Bogusławy Doroty Gołębniak – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W ciągu tygodnia trwania konferencji jej strony zostały przeładowane niemal 1500 razy, a forum zostało odwiedzone przez ponad 500 osób.

Powyższe liczby świadczyć mogą o dużym zainteresowaniu tematyką konferencji i dużym zapotrzebowaniu na informacje dotyczące ewaluacji w szkole.

 

 

 

 

 

 


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u