Wersja kontrastowa


MATERIAŁY

prezentacje„Ewaluacja zewnętrzna – fakty i mity”

 

 

Konferencja upowszechniająca „Ewaluacja zewnętrzna – fakty i mity” skierowana do trenerów i konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli odbyła się 01 grudnia 2011 roku w Krakowie.

Podczas konferencji przedstawiono podstawowe informacje o celach i zasadach prowadzenia ewaluacji zewnętrznej oraz propozycje scenariuszy szkoleń i warsztatów upowszechniających w środowisku edukacyjnym wiedzę o ewaluacji zewnętrznej. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u