Wersja kontrastowaSeminarium upowszechniające
Budowanie relacji w czasach społecznego wykluczenia

Budowanie relacji w czasach społecznego wykluczenia to temat przewodni seminarium upowszechniającego z cyklu „Dobra Szkoła” dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które odbyło się 9 kwietnia 2014 roku w Krakowie. 

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na to, jak wiele wpływu na relacje międzyludzkie mają nierozwiązane konflikty indywidualne i traumatyczne doświadczenia pochodzące z wczesnych faz naszego rozwoju. Implikują one powstawanie w naszym dorosłym życiu takich relacji, w których zamiast bezpośredniego zaspokajania naszych potrzeb, powtarzamy bolesne wzorce doprowadzające do niekorzystnych dla nas rozwiązań w postaci konfliktu, przemocy, rozłąki, agresji wobec innych.

Podczas konferencji odbyły się dwie sesje: wykładowa i warsztatowa.
Program konferencji obejmował trzy wykłady.
1.      „Wpływ doświadczeń rozwojowych na zdrowie i patologię psychiczną”,
2.      „Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole”,
3.      „Budowanie pozycji Ja ok – Ty ok w czasach społecznego wykluczenia”oraz jeden z czterech zaproponowanych przez organizatorów warsztatów:
 
1.      „Od nadmiaru do braku – czyli jak budować wystarczająco dobrą relację z innymi”,
2.      „Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole”,
3.      „Etyka w pracy z innymi”,
4.      „Budowanie poczucia wspólnoty przynależności w szkole”.      
 
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, została oceniona przez uczestników i gości jako pożyteczne i bardzo cenne, praktyczne przedsięwzięcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u