Wersja kontrastowa


MATERIAŁY

prezentacje„Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki"

 

 

Konferencja „Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki” , która odbyła się w Olsztynie  22 listopada 2011, adresowana była do dyrektorów szkół oraz liderów i członków zespołów prowadzących ewaluację "wewnętrzną". Stawiała sobie dwa cele:


1. Poszukiwanie sposobu zagospodarowania relacji między ewaluacją zewnętrzną a autoewaluacją w praktyce szkolnej. Cel ten jest szczególnie ważny w sytuacji upowszechniania się w systemie groźnych praktyk polegających na kopiowaniu procedur ewaluacji zewnętrznej w projektowaniu i prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. Ogranicza to drastycznie możliwość wykorzystania jej wyników dla planowania rozwoju placówki.

2. Prezentacja i propagowanie "dobrych praktyk" w zakresie prowadzenia  efektywnej autoewaluacji w różnych typach szkół i placówek.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u