Wersja kontrastowa


MATERIAŁY

prezentacjeStrona konferencji upowszechniających

 

Dnia 1 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „System Ewaluacji Oświaty -  wyzwania i przyjęte strategie realizacji” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób – przedstawicieli środowiska akademickiego, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych zajmujących się badaniami ewaluacyjnymi.

Podczas konferencji przedstawiono założenia koncepcyjne i metodologiczne systemu nadzoru pedagogicznego. Sesjom prelegentów  towarzyszyły liczne pytania słuchaczy i dyskusje dotyczące przyjętej koncepcji badań ewaluacyjnych. Uczestnicy szczególnie byli zainteresowani kwestiami metodologicznymi – realizacją badań, narzędziami badawczymi, kompetencjami badawczymi wizytatorów. Prowadzono również ciekawe dyskusje w trakcie przerw. Uczestnicy otrzymali publikacje wydane w ramach projektu: „Odpowiedzialność” i „Refleksje”.

 

 

 

 

 


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u