Wersja kontrastowa


PREZENTACJE

Zobacz...Konferencja - 24.09.2014 - Gdańsk

W dniu 24.09.2014 w Gdańsku odbyła się konferencja upowszechniająca dla 120 dyrektorów i wicedyrektorów pomorskich szkół i placówek. Uczestnicy rozmawiali o spełnianiu wymagań przez pomorskie szkoły, szukali sposobów pracy, które podniosłyby poziom spełniania poszczególnych wymagań.
Program spotkania:
1 . Pomorska szkoła XXI wieku. Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych, czyli jak powinna pracować polska szkoła (z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015).
2. Czy pomorskie szkoły spełniają wymagania państwa?
3. Raport na podstawie danych z ewaluacji zewnętrznych.
4. Jak stymulować rozwój szkoły na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej?
5. Przykłady narzędzi i dobrej praktyki wdrażania wniosków z ewaluacji zewnętrznej i planowania pracy nauczycieli.

Spotkanie poprowadzili Małgorzata Osińska i Jarosław Durszewicz.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu oraz galerią zdjęć.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u