Wersja kontrastowa

HOME PROGRAM O EKSPERTACH DLA MEDIÓW KONTAKT FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYStrona konferencji regionalnych

To było dla mnie ważne spotkanie, gdyż mogłem wypowiedzieć swoje zdanie w sprawach dotyczących szkoły i usłyszeli mnie nauczyciele i rodzice - powiedział Szymon z LO w Jędrzejowie. Podobne wypowiedzi usłyszeliśmy z ust uczestników konferencji regionalnych, które odbyły siędniach 22-23 września w 38 miejscowościach w Polsce. Były to spotkania dyskusyjne poświęcone roli i znaczeniu wymagań stawianych szkołom i placówkom przez państwo. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli grup najbardziej zainteresowanych tym, co dzieje się w szkole: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli społeczności lokalnej, wizytatorów.

Rozmowa na temat najistotniejszych kierunków rozwoju szkół i placówek nakreślonych w wymaganiach pozwoliła na zidentyfikowanie możliwych strategii ich realizacji uwzględniających perspektywy dyskutujących osób. Dla wielu była po raz pierwszy okazją do usłyszeniu głosów innych grup. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, przedstawiciele lokalnego środowiska przy jednym stole mówili, co dla nich znaczy dobra szkoła i co można zrobić by ich taką się stawała. Nowa formuła swobodnej dyskusji w stworzonej do tego przestrzeni okazała się świetnym sposobem na uruchomienie aktywności i kreatywności uczestników. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów (system punktowy na wzór stosowany na niektórych studiach wyższych w szkole ponadgimnazjalnej) oraz wiele zobowiązań do działania. Na konferencji we Włoszczowej brawami nagrodzili uczestnicy zobowiązanie ”będę grzeczny”,a jedna z uczestniczek żartobliwie zadała pytanie – „to w związku, z jakim wymaganiem?” W trakcie spotkania uczestnicy zapisywali osobiste zamierzenia.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u