Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizja projektu


Działania podejmowane w projekcie służą rozwojowi systemu edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

Wspieramy szkoły i inne placówki jako organizacje uczące się w których uczestnicy procesu edukacyjnego (szczególnie uczniowie i nauczyciele) są świadomi wymagań, wykorzystują metody ewaluacji, dzięki zgromadzonym informacjom podejmują decyzje dotyczące kierunków i sposobów rozwoju, współpracują ze sobą, biorą odpowiedzialność za realizację celów oraz cieszą się z uzyskanych efektów, są otwarci na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.

Wspieramy refleksyjne postawy szkół i placówek przez ewaluację zewnętrzną prowadzoną przez zespoły badaczy-ewaluatorów, przygotowanych do udzielania informacji o wartości podejmowanych przez nie (szkoły i placówki) działań oraz tworzenie bazy danych umożliwiających prowadzenie polityki oświatowej na szczeblu regionalnym i krajowym.

Te same zasady współpracy opartej na demokracji, dialogu, jawności, prześwięcają wszystkim uczestnikom na etapie tworzenia i realizacji projektu.
Lider projektu - Ośrodek Rozwoju Edukacji
Szkolenia dla organów prowadzących, szkolenia dla pracowników placówek wsparcia, szkolenia z EWD, doskonalenie i upowszechnianiePartner projektu - Uniwersytet Jagielloński
Szkolenia wizytatorów
ds. ewaluacji
Szkolenia doskonalące,
wizyty studyjne, konferencje regionalne
Przygotowanie
i doskonalenie badań
ewaluacyjnych (narzędzia)Partner projektu - Era Ewaluacji Sp. z o.o.
Szkolenia nauczycieli "Nauczyciel Badacz" Szkolenia dyrektorów "Efektywna ewaluacja w praktyce"
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama