Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Aktualność
Seminarium środowisk akademickich i oświatowych
26 stycznia 2011

W dniu 25 stycznia w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się seminarium „Ewaluacja w edukacji- perspektywy”. W pierwszej części seminarium po przywitaniu gości przez dyrektora ORE Panią Joannę Berdzik i po wystąpieniu Pani Minister Krystyny Szumilas, koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił ideę i założenia realizowanego projektu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy szkół. Zaprezentował dotychczasowe działania i ich efekty oraz plany na przyszłość.Dr Bartłomiej Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił system ewaluacji oświaty - przyjętą metodologię badań oraz skalę i jakość pozyskiwanych informacji. Grzegorz Mazurkiewicz podkreślił znaczenie wsparcia środowiska naukowego i współpracy środowisk związanych z edukacją. Zachęcał do wymiany doświadczeń, wiedzy i uruchamiania wyobraźni ewaluacyjnej w doskonaleniu systemu a tym samym budowania społeczeństwa wiedzy. Zaprezentował przykładowe wyniki ewaluacji zewnętrznych i zachęcał do korzystania z tworzonej bazy danych o funkcjonowaniu edukacji, wykorzystywania w badaniach, analizach, publikacjach i innych formach działalności naukowej oraz publikowania w ramach projektu tekstów, opracowań, ekspertyz itp.

         W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, na którym głos zabierali miedzy innymi: Dr hab. Michał Federowicz Dyrektor Instytutu Badań Ewaluacyjnych, Dr Stefan Wlazło z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Dr Sławomir Krzychała z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Moderatorem panelu była Beata Ciężka z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zwracali uwagę na potrzebę uporządkowania pojawiających się na konferencji i w różnych mediach informacji w kontekście zadań systemowych. Wyrażali niepokój o korzystanie z wyników ewaluacji przez administrację lokalną i podejmowanie decyzji o likwidacji szkół bez uwzględnienia jej wyników. Sygnalizowali obawy o unifikację procesu ewaluacji spowodowaną określeniem wymagań i dokładną procedurą ewaluacji zewnętrznej łącznie z określeniem pytań zadawanych respondentom, gdy tymczasem powinno się każdorazowo opracować koncepcję i zakres współpracy wizytatora ze szkołą. Również obawę o niezależność wizytatorów ds. ewaluacji, gdy będą pracownikami systemu edukacji o trudność pogodzenia sprzecznych interesów odbiorców ewaluacji- szkoły, MEN, administracji lokalnej, rodziców. Wśród głosów praktyków związanych z edukacją – niestety zabrakło w wystąpieniach z sali przedstawicieli środowisk akademickich- była też wypowiedz Pani Dyrektor szkoły poddanej ewaluacji zewnętrznej, która podkreśliła uruchomienie w jej szkole z refleksji nauczycieli i wspólnych debat dotyczących, jakości realizowanych działań zarówno po ewaluacji jak i w czasie jej trwania. Do wypowiedzi odnieśli się Grzegorz Mazurkiewicz, Joanna Berdzik i paneliści.
         W kolejnej części konferencji Panowie Profesorowie Henryk Mizerek i Leszek Korporowicz w dyskusji o piątej generacji ewaluacji zachęcali do refleksji, nad jakością w edukacji, przyszłością edukacji (również w kontekście zmian ustawowych w szkolnictwie wyższym) oraz nad wartościami ewaluacji w społeczeństwie wiedzy. Przestrzegali przed redukcją strategii ewaluacyjnych do diagnostyczno- kontrolnych i słabą promocją strategii pro-rozwojowych. Podkreślali konieczność integracji wartości ewaluacji i wskazywali na niebezpieczeństwa, jakimi są: nadprodukcja standardów, fetyszyzacji pomiaru, skróty procesualne i metodologiczne.
       Uczestnicy spotkania wyrażali zadowolenie z udziału w seminarium i nadzieję, że jest to zapowiedź kolejnych debat z udziałem różnych środowisk związanych z edukacją zarówno na poziomie oświaty jak i szkolnictwa wyższego. Koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz zapewnił o potrzebie pozyskiwania opinii i zachęcał do wsparcia realizowanej zmiany a także ·o gotowości spotykania się w różnych gremiach, uruchamiania współpracy i dialogu, w oparciu o różne potrzeby, oczekiwania i doświadczenia różnych środowisk, czego dowodem jest między innymi skład osób zaangażowanych w realizację projektu.

Całość sprawozdania w materiałach informacyjnych.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama