Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Aktualność
Seminaria upowszechniające „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna" oraz „Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej - podsumowanie
13 stycznia 2013

 1)      Seminarium upowszechniające „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna"

            W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniach 13- 14 grudnia 2012 odbyły się seminaria upowszechniające o tematyce „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna". Seminaria adresowane były do pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkania miały na celu:

 • przedstawienie wybranych danych, dotyczących bezpieczeństwa, zgromadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej
 • zapoznanie się ze strukturą danych gromadzonych w systemie ewaluacji oświaty, pokazanie możliwości skalowania danych i wykorzystania ich do diagnozy potrzeb szkół i placówek
  przygotowanie projektu ewaluacji wewnetrznej w obszarze bezpieczeństwa w odniesieniu do wymagań
 • wypracowanie scenariusza pracy z radą pedagogiczną

W pierwszej kolejności uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania związane z seminarium. Następnie zdefiniowali pojęcie bezpieczeństwa i wysłuchali prezentacji (prezentacja dostępna w zakładce materiały do pobrania), która miała na celu przybliżenie im perspektywy ewaluacji zewnętrznej. W części praktycznej seminarium uczestnicy wcielili się w rolę rady pedagogicznej i projektowali ewaluację wewnętrzną w obszarze wymagania respektowane są normy i kształtowane są postawy. Starali się znaleźć najważniejsze z ich punktu widzenia fragmenty charakterystyk wymagań, uzasadniając na forum swój wybór. Wybrane części charakterystyk zostały zawieszone na ścianie i uczestnicy wspólnie zastanawiali się jak mają się one w relacji do siebie (szerszy kontekst).Następnie zostały odpowiednio uporządkowane (w pierwszej kolejności podejmowanie działań, a następnie ich efektów). Uczestnicy dyskutowali w zespołach o wartościach istotnych w wybranych zagadnieniach, posługując się poniższymi pytaniami pomocniczymi:

Z jakiej perspektywy chcemy patrzeć na to zjawisko?

Jaki stan uznajemy za pożądany? W konsekwencji co jest dla nas ważne?


W efekcie dyskusji uczestnicy wypisali kryteria aksjologiczne na kartkach, które dokleili we właściwych miejscach na ścianie.
Następnym krokiem było postawienie pytania wobec poszczególnych zagadnień. Uczestnicy zapisali na żółtych karteczkach pytania i przykleili obok właściwych kryteriów.
Z efektami prac grup można zapoznać się w galerii zdjęć opinii uczestników spotkania były okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń. Chwalono możliwość korzystania z danych SEO oraz "przepracowania" pomysłu na scenariusz do pracy z radami pedagogicznymi. Spotkania dostarczyły wielu przemyśleń i refleksji, a także stały się inspiracją do dalszej pracy w zakresie bezpieczeństwa w szkole i nie tylko.

2)      Seminarium upowszechniające „Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej"

            W Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego "Przegorzały" w Krakowie w dniu 14 grudnia 2012 odbyło się seminarium upowszechniające w tematyce „Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej”. Spotkanie adresowane było dla przedstawicieli Stowarzyszeń Rodziców oraz Dyrektorów Szkół wraz z przedstawicielami Rad Rodziców. Seminarium miało na celu:

 •   refleksję nad sposobami budowania relacji między szkołą a rodzicami
 •   dyskusję nad raportem „szkoła widziana oczami rodziców”
 •   zdefiniowanie dobrych praktyk i problemów dotyczących relacji szkoła-rodzice
 •   opracowanie pomysłów na wzmacnianie dobrych praktyk rozwiązywanie problemów  w relacji szkoła – rodzice.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zaznajomili się z opiniami rodziców na temat  pracy szkoły, wyrażonymi w dotychczas przeprowadzonych ewaluacjach zewnętrznych, które zostały zebrane i przedstawione w analizie pt. „Szkoła widziana oczami rodziców”. Artykuł dostępny pod linkiem: http://www.npseo.pl/data/various/files/Szko%C5%82a%20w%20oczach%20rodzic%C3%B3w_5_09_2012.pdf
Lektura fragmentów artykułu, jak również własne doświadczenie zaowocowało dyskusją na temat postrzegania współczesnej szkoły i jej zadań. Uczestnicy seminarium zastanawiali się nad takim problemami jak:

Jak dotrzeć z informacją do wszystkich rodziców?

Jak skłonić  rodziców do współpracy ?

Jak powinien wyglądać przekaz informacji na linii rodzic - szkoła?

Praca w grupach zaowocowała interesującymi pomysłami (m.in.: dziennik elektroniczny, tabele informacyjne w szatni, na korytarzu, plan zadań do rozwiązania uwzględniający rodziców). Uczestnicy doszli do takich rezultatów/ pytań badawczych jak:

 • Konieczność uświadomienia rodziców, że szkoła jedynie wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, Potrzeba pokazania rodzicom, że mają wpływ na to co dzieje się w szkole .
 • Konieczność zaangażowania dziecka do działania na rzecz szkoły
 • Czy wszyscy rodzice oczekują informacji ? (o szkole)
 • Jak wielka (%) jest grupa rodziców zainteresowanych jedynie wynikami szkoły? Potrzeba opracowywania planu zadań do rozwiązania uwzględniającego uczestnictwo rodziców i innych instytucji zewnętrznych (plan roczny?).

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji jak szkoła może wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i jakie są w tym obszarze potrzeby rodziców.

Galeria zdjęć i prezentacje wykorzystane w trakcie seminarium znajdują sie w zakładce konferencje - konferencje upowszechniajace -Bezpieczeństwo w szkole - ewaluacyjna perspektywa oraz Budowanie relacji między szkołą a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama