Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
13 listopada 2011

Wizyta studyjna w Walii (Swansea) 06-13 XI 2011r.

Czego się dowiedzieliśmy?

Walijski Inspektorat (Estyn), to ciało całkowicie niezależne od władz rządowych, a inspektorzy są mianowanymi przez Królową pracownikami służby cywilnej. Kolejni ministrowie do spraw oświaty rządu walijskiego, korzystają z raportów rocznych Inspektoratu, dokonując sugerowanych zmian w zakresie pracy szkół, zapraszają inspektorów na spotkania grup roboczych w charakterze doradców. Inspekcji podlegają także  lokalne władze samorządowe, pod których opieką znajdują się ewaluowane szkoły. W przypadku złych wyników przedstawionych w raportach po inspekcji, minister może podjąć decyzję o wprowadzeniu wskazanego przez siebie komisarza, który będzie zarządzał oświatą w tym samorządzie.

Inspekcja w szkołach walijskich przeprowadzana jest zgodnie z procedurą zakładającą m. in.:

 • powiadomienie dyrektora szkoły o zamiarze przeprowadzenia inspekcji na 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem,
 • obowiązek przekazania przez szkołę jej dokumentów, w tym raportu z  autoewaluacji, schematu organizacyjnego szkoły, planowania pracy i polityki szkoły,
 • przekazanie dyrektorowi na 4 dni przed rozpoczęciem inspekcji tzw. komentarza przedinspekcyjnego, czyli dokumentu powstałego na bazie otrzymanych dokumentów szkolnych i określającego ścieżki badawcze w danej szkole,
 • inspekcja  trwa tydzień,
 • liczba inspektorów jest zależna od wielkości szkoły i zakresu badań (od 7 do 15),
 • w ostatnim dniu inspekcji przeprowadzane jest spotkanie inspektora ze starszą kadrą szkoły oraz reprezentantem Departamentu Edukacji samorządu lokalnego,
 • po przeprowadzeniu części badawczej następuje opracowanie raportu i opublikowanie na stronie internetowej.

Raport z inspekcji obejmuje 3 części:

 1. standardy, wyniki egzaminów, poziom wiedzy uczniów kończących szkołę,
 2. jakość programów nauczania, jakość wsparcia dla dzieci,
 3. jakość przywództwa i zarządzania w szkole.

Inspektorzy prowadząc inspekcję poszukują odpowiedzi na trzy pytania kluczowe:

Jakie wyniki  osiągają uczniowie, czy osiągają standardy, jaka jest atmosfera w szkole, jak radzą sobie dzieci itp.

Doświadczenia związane z uczeniem, stosowane metody, wsparcie uczniów, wskazówki do uczenia się.

Zarządzanie i przywództwo.

Wyniki ewaluacji mogą być określane w 4 stopniowej skali: Wspaniale - dużo mocnych stron i przykłady dobrych praktyk; dobrze – dużo mocnych stron, brak ważnych obszarów do naprawy, wystarczająco – więcej mocnych niż słabych stron, niezadawalająco – więcej obszarów do poprawy niż mocnych stron.

Relacje:

I DZIEŃ WIZYTY

Rozpoczęliśmy kolejną wizytę studyjną wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”. Tym razem jesteśmy w Walii i będziemy zgłębiać wiedzę na temat tutejszego system edukacji oraz nadzoru pedagogicznego. Przed nami spotkania z przedstawicielami władz oświatowych, szkół i uczelni wyższych. Każdy z nas szczególnie chce poznać jak wygląda sam proces ewaluacji, czym różni się od polskiego systemu, jakie ma podobieństwa i jaki jest jego społeczny odbiór. Przede wszystkim interesuje nas poznanie narzędzi, za pomocą których zbierane są dane oraz jak te dane są wykorzystywane przez szkoły. Chcielibyśmy zobaczyć również jak wyglądają raporty z przeprowadzonych ewaluacji: z jakich elementów się składają, w jakiej formie przedstawiają wyniki i dane o szkole. Ciekawi nas także co moglibyśmy z zaczerpnąć z walijskiego systemu nadzoru, a czego powinniśmy unikać. Zastanawiamy się jak zorganizowana jest praca wizytatorów, jakie mają obowiązki i prawa. Liczymy również, że poznamy jak funkcjonują walijskie szkoły oraz poznamy jak jest rola dyrektora w procesie ewaluacji.

Mamy nadzieję, że podczas spotkań uda nam się poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Pełni energii, zmotywowani i chętni na  zgłębienie nowej wiedzy czekamy na jutrzejszy dzień.

 

II DZIEŃ WIZYTY

 „My musimy być zmianą, którą chcemy widzieć w świecie”

Ghandi

Pierwszy dzień naszego pobytu rozpoczął się od spotkanie z uroczą Alison Jenner, głównym organizatorem naszej wędrówki po ziemi walijskiej. Była zawsze do naszej dyspozycji, udzielała rad, pomocy i swoim kunsztem kierowcy, przewyższała umiejętności Roberta Kubicy.

Program dnia rozpoczął się  od spotkania z władzami i uczniami szkoły katolickiej – BISHOP VAUGHAN RC COMP CCHOOL. Dyrektor szkoły wraz ze swoim zastępcom udzielili szerokiej informacji na temat historii jej powstania, działalności, pracy dydaktyczno-wychowawczej, samorządowej, sposobów ewaluacji prowadzonej w szkole. Szkoła jest jedną z największych szkół w regionie Swansea, uczęszcza do niej około 1350 uczniów w wieku od 11 do 18 roku życia. Założona w 1967 roku, z myślą o katolikach, z czasem stała się szkołą otwarta dla różnych wyznań i niewierzących. W czasie spotkania omawiane były aspekty kontroli, nadzoru i spraw związanych z zarządzaniem szkołą. Dyrektor przybliżył sposób zbierania i analizowania danych dotyczących wyników nauczania, po kolejnych etapach edukacyjnych (po szkole podstawowej – po 11 roku życia i po szkole średniej – 16 roku życia). Omówił też cele konieczne do planowania indywidualnej,  dalszej ścieżki edukacyjnej młodzieży z uwzględnieniem wybranych przez uczniów przedmiotów. W czasie wizyty mieliśmy okazję rozmowy z uczniami najstarszych roczników. Opowiadali o samorządności, atmosferze panującej w szkole, zwrócili uwagę na mocne strony szkoły. Z ich wypowiedzi wynika, że bardzo lubią swoja szkołę, są z niej zadowoleni, głównie z poziomu nauczania i relacji z nauczycielami.  Szkoła z racji swojego profilu działania organizuje pielgrzymki do Rzymu i Santiago de Compostela. Na uwagę również, zdaniem młodzieży, zasługuje, system oceny rówieśniczej, przypominający polski system samooceny. Wizytę zakończyliśmy zwiedzając szkołę i jej otoczenie.

Następnie mieliśmy okazję gościć w HAFOD PRIMARY SCHOOL (Szkole Podstawowej), gdzie poznaliśmy szczegółowy proces inspekcji oświaty prowadzony przez walijski system nadzoru pedagogicznego. Szkoła została najwyżej oceniona w czasie ostatniej inspekcji. Miłym zaskoczeniem była wielokulturowość szkoły, którą było widać we wszystkich obszarach jej działalności. Mieliśmy okazję obejrzeć prezentację (przedstawienie sceniczne) przygotowaną przez uczniów, dotyczącą praw dzieci i ich problemów we współczesnym świecie. Nasza uwagę zwrócił też niezwykle plastyczny wystrój wszystkich pomieszczeń szkoły, układ sal lekcyjnych, a także przyjazne, pełne ciepła relacje panujące pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, które dostrzegliśmy w tym dniu. Nade wszystko w pamięci naszej pozostanie gościnność gospodarzy, przepyszny lunch i stworzony przez Nich klimat, co jest dowodem na realizację przyjętej przez nich idei: „Nauka, śmiech i życie razem”.

Dzień zakończyliśmy w departamencie samorządu ds. edukacji Swansea, gdzie poznaliśmy główne założenia struktury edukacji Walii, prowadzone systemowe działania związane z nadzorem pedagogicznym czyli inspekcjami prowadzonymi w szkołach. Samorząd regionu Swensea, jako jeden z 22 w Walii, odpowiedzialny jest za nadzorowanie 84 szkół podstawowych (od 3 do 11 roku życia) i 15 szkół średnich (od 12 do 16 roku życia). W związku z niskim wynikami nauczania w szkołach walijskich, opracowano system wsparcia i interwencji, oparty na pracy liderów systemowych, którymi głównie są dyrektorzy najlepszych szkół w regionie. Ian James, Head of Service, Education Effectiveness bardzo szczegółowo omówił problemy szkolnictwa specjalnego, statusu zawodowego nauczycieli. Przybliżył procedury obowiązujące przy zamykaniu i otwieraniu szkół.

Pełni wrażeń i ciekawi dnia następnego wróciliśmy do hotelu.

 

Ewa Sobór i Tomasz Ekert

III DZIEŃ WIZYTY

„Jak dobrze znamy swoją szkołę?”

 

Na kolejny dzień wizyty studyjnej w Walii zaplanowano odwiedziny w szkole średniej Morriston Comprehensive School oraz Szkole Podstawowej Gors Community w Swansea. W obu szkołach dyrektorzy skupili się na przedstawieniu przebiegu inspekcji, wykorzystania raportów i statystyk z inspekcji do poprawienia jakości pracy szkoły. Pan W. Newton dyrektor Morriston Comprehensive School liczącej 1200 uczniów w wieku
11 – 18 lat i zatrudniającej 64 nauczycieli niezwykle skrupulatnie (na bazie własnych doświadczeń) podzielił się refleksjami związanymi z inspekcją przeprowadzoną w jego szkole w 2010 r. 

Inspekcja w szkołach walijskich przeprowadzana jest zgodnie z procedurą zakładającą m. in.:

 • powiadomienie dyrektora szkoły o zamiarze przeprowadzenia inspekcji na 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem,
 • obowiązek przekazania przez szkołę jej dokumentów, w tym raportu z  autoewaluacji, schematu organizacyjnego szkoły, planowania pracy i polityki szkoły,
 • przekazanie dyrektorowi na 4 dni przed rozpoczęciem inspekcji tzw. komentarza przedinspekcyjnego, czyli dokumentu powstałego na bazie otrzymanych dokumentów szkolnych i określającego ścieżki badawcze w danej szkole,
 • inspekcja  trwa tydzień,
 • liczba inspektorów jest zależna od wielkości szkoły i zakresu badań (od 7 do 15),
 • w ostatnim dniu inspekcji przeprowadzane jest spotkanie inspektora ze starszą kadrą szkoły oraz reprezentantem Departamentu Edukacji samorządu lokalnego,
 • po przeprowadzeniu części badawczej następuje opracowanie raportu i opublikowanie na stronie internetowej.

Raport z inspekcji obejmuje 3 części:

 1. standardy, wyniki egzaminów, poziom wiedzy uczniów kończących szkołę,
 2. jakość programów nauczania, jakość wsparcia dla dzieci,
 3. jakość przywództwa i zarządzania w szkole.

Cały proces inspekcji zmierza do ustalenia odpowiedzi na pytanie:

„Jak dobrze znamy swoją szkołę?”

Dyrektor podzielił się z nami informacją dotyczącą najbliższych planów związanych z częściowym wyburzeniem budynków szkoły i jednoczesnym zastąpieniem ich budynkami spełniającymi nowoczesne standardy. Niemniej jednak z przyjemnością obejrzeliśmy  szkołę w dotychczasowym stanie. Niewątpliwie wpływ na to miał sam dyrektor, który z ogromnym zaangażowaniem, ale również w niezwykle barwny i dowcipny sposób charakteryzował szkołę przy okazji jej prezentacji.

Kolejnym etapem planu dnia była wizyta w Gors Community Primary School, której dyrektorem jest Pan Robert Huw Jones. Szkoła liczy 300 uczniów i zatrudnionych jest 15 nauczycieli oraz 25 asystentów. W spotkaniu uczestniczyły zaproszone przez dyrektora osoby związane w różny sposób ze szkoła i mające doświadczenia związane z inspekcją. Byli to: uczniowie, nauczyciele, pracownik niepedagogiczny pełniący jednocześnie obowiązki sekretarza szkoły i członka rady zarządczej odpowiedzialnego za jej finanse.

Dyrektor zapoznał nas z fragmentem raportu i sposobem jego tworzenia. Z kolei zaproszeni goście podzielili się z nami swoimi refleksjami i wrażeniami wynikającymi z kontaktu z inspektorami.

Interesującym wydaje się to, że wszystkie uczestniczące w spotkaniach osoby potwierdziły zasadność przeprowadzania inspekcji pomimo obawy o jej wyniki. Charakterystyczne dla wszystkich tych osób jest ich świadome podejście do zagadnień związanych z autoewaluacją.

Ciekawe wydaje się być również zestawienie dwóch sylwetek bardzo mocno zaangażowanych, dobrze ocenianych przez zwierzchników i środowisko dyrektorów, którzy reprezentują odmienne style kierowania placówką.

Osobliwością dnia była możliwość poznania Lorda Mayora Swansea – Pan Ioana Richarda oraz jego małżonki.

 

Elżbieta Fudro i Bożena Browarczyk

 

 

IV DZIEŃ WIZYTY                                                                

                Pierwsza część dnia spędziliśmy na zwiedzaniu najbliższej okolicy w strugach wlijskiego deszczu. Byliśmy w National Beauty Gower  Area of Oetstending. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Oystermouch, nastepnie do Mumbles, potem do Caswell, Rhosli i powróciliśmy do Swansea. Malownicza okolica, dzika przyroda urzekły wszystkich uczestników. Po wycieczce udaliśmy się do Terrace Road Primary School. Pani dyrektor pokazała nam warunki w jakich prowadzona jest edukacjia dzieci w wieku od 3 do 11 la oraz opowiedziała w jaki sposób przeprowadza się inspekcję w szkołach podstawowych,

W szkole Terrace Road Primary School uczy się 230 uczniów, pracuje 10 nauczycieli  wspomaganych przez 17 asystentów. Co roku  analizuje się poziom zatrudnienia i wprowadza korekty wymuszone stanem budżetu.

Jak wynika z informacji uzyskanych od pani dyrektor walijski system edukacji obejmuje ośrodki edukacyjne, do których uczęszczają dzieci do lat 3 (przypominaja polskie żłobki). Dzieci 3 i 4 letnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Przedszkola te nie są obowiązkowe, ale każdy z rodziców ma prawo zapisać dziecko, które ukończyło 3 lata do przedszkola i zostaje ono przyjęte. Pobyt dziecka może trwać pół dnia. Po skończeniu 5 lat przez dziecko nauka jest obowiązkowa w tzw. klasie wstępnej. Nauka dzieci 6 i 7 letnich nazywa się pierwszym etapem kluczowym, zaś od 8 do 11 drugim etapem kluczowym. Na zakończenie obu etapów sprawdzany jest poziom wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem testów przygotowanych przez firmę zewnętrzną.

Inspekcja w wizytowanej szkole była przeprowadzona w październiku 2010r. zgodnie z nowym (obowiązującym od 2010r.) systemem inspekcji prowadzonych przez ESTYN. Z otrzymanych informacji wynika, że szkoła o inspekcji została powiadomiona 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem drogą telefoniczną. Zespół inspektorów określił zakres przygotowania szkoły do inspekcji,  m.in. wskazania osób do rozmowy z inspektorami: rodziców, dzieci, przedstawiciela rady zarządzającej szkołą,  przekazał polecenie wypełnienia ankiety przez rodziców i uczniów oraz przekazanie ich do inspektoratu. Na tydzień przed inspekcją szkoła przekazała głównemu inspektorowi następujące dokumenty:

·         Informacje o kontekście działania szkoły (liczba uczniów, nauczycieli, sprawowane przez nich funkcje, charakterystyka rejonu z którego pochodzą uczniowie),

·         Kopię autoewaluacji,

·         Kopię planu rozwoju szkoły,

·         Szczegółowy plan lekcji w dniach inspekcji.

Inspektorzy prowadząc inspekcję poszukują odpowiedzi na trzy pytania kluczowe:

4.       Jakie wyniki  osiągają uczniowie, czy osiągają standardy, jaka jest atmosfera w szkole, jak radzą sobie dzieci itp.

5.       Doświadczenia związane z uczeniem, stosowane metody, wsparcie uczniów, wskazówki do uczenia się.

6.       Zarządzanie i przywództwo.

 

Raport zawiera informacje odnoszą się do tego jak aktualnie radzi sobie szkoła i jaki jest jej plan na przyszłość.

Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że inspekcja w szkole trwa  zazwyczaj od poniedziałku do piątku.

W piątek przed inspekcja inspektorzy informują szkołę jakie kierunki badania będą realizowane. Wyznaczają je na podstawie analizy autoewaluacji, informacji zamieszczonych na stronie WWW szkoły i wskazanych w autoewaluacji źródeł.

Inspekcja rozpoczyna się w poniedziałek około południa. W tym dniu prowadzone są rozmowy z rodzicami i wywiad z przedstawicielem rady zarządzającej szkołą.  We wtorek, środę i czwartek inspektorzy przeprowadzają obserwacje zajęć, rozmowy z dyrektorem, nauczycielami i uczniami. Na obserwacje przeznacza się od 30 do 50% czasu całej inspekcji. Wiele czasu inspektorzy poświęcają na rozmowy z dziećmi np. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub z dziećmi, dla których język angielski jest drugim językiem. Obserwowane lekcje podlegają ocenie w skali czterostopniowej. Ocenę (wyjątkowa, dobra, adekwatna lub niezadowalająca) przekazują nauczycielom zaraz po lekcji. Poza tym inspektorzy prowadzą rozmowy z pracownikami niepedagogicznymi, starszą kadrą szkoły, przedstawicielami departamentów przedmiotowych.

Podczas ostatniej inspekcji w szkole  inspektorzy próbowali m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego wyniki testów 7 i 11- latków nie są zadawalające. Jak wskazała dyrektor inspektorom przekazano informacje, że 30% uczniów to dzieci, dla których angielski jest drugim językiem, a 11% uczniów podlega rotacji. Ponadto inspektorzy ocenili bardzo wysoko jakość prowadzonych lekcji co pozwoliło na inne spojrzenie na analizowane wyniki testów. W przedstawianym raporcie oceniono szkołę jako dobrą i sformułowano dwie rekomendacje:

1.       Wzmocnienie nauki języka walijskiego.

2.       Podjęcie działań w celu poprawy frekwencji uczniów na zajęciach.

Stanowiły one podstawę do opracowania przez szkołę planu poprawy i rozwoju.

W opinii pani dyrektor duża ilość dokumentacji powstającej w szkole pozwala na lepsze planowanie rozwoju ponieważ szkoła posiada dane, które dotyczą słabych stron jej  pracy.

 

Anna Tusińska i Teresa Traczyk

 

V DZIEŃ WIZYTY

 

„Jesteśmy adwokatami dzieci i młodzieży” ( Meillir Rowlands)

 

W czwartek 10 listopada 2011 r. w piękny, słoneczny dzień wyruszyliśmy już o godz. 8:30 w podróż  z naszą dzielną, energiczną „driverką” Alison, aby punktualni i zgodnie z walijskim porządkiem pojawić się w Estyn czyli w Jej Wysokości Inspektoracie Edukacji i Przygotowań w Walii.

Powitali nas bardzo serdecznie: Dyrektor Strategiczny, Główna Inspektor oraz Inspektor Jej Królewskiej Mości. Dyrektor Meillir Rowlands mówił dobrą polszczyzną z dumą podkreślając, że ma żonę Polkę. Warto podkreślić, że zarówno przygotowana przez gospodarzy prezentacja multimedialna oraz rozdane materiały zaopatrzone były w polskie tłumaczenie.

W pierwszej części spotkania otrzymaliśmy dużą dawkę danych dotyczących istoty funkcjonowania walijskiego systemu ewaluacji. Zaskoczyła nas informacja, że Walijski Inspektorat (Estyn), to ciało całkowicie niezależne od władz rządowych, a inspektorzy są mianowanymi przez Królową pracownikami służby cywilnej. Kolejni ministrowie do spraw oświaty rządu walijskiego, korzystają z raportów rocznych Inspektoratu, dokonując sugerowanych zmian w zakresie pracy szkół, zapraszają inspektorów na spotkania grup roboczych w charakterze doradców. Przedstawiono nam także strukturę systemu oświaty w Walii, cele ewaluacji, kluczowe pytania jakie są stawiane szkołom i instytucjom podlegającym inspekcji, wskaźniki jakości ( jest ich 10).

Drugim wielkim zaskoczeniem dla nas okazał się fakt, że takiej samej inspekcji podlegają także  lokalne władze samorządowe, pod których opieką znajdują się ewaluowane szkoły. W przypadku złych wyników przedstawionych w raportach po inspekcji, minister może podjąć decyzję o wprowadzeniu wskazanego przez siebie komisarza, który będzie zarządzał oświatą w tym samorządzie.

Po pełnej zaskoczeń i wrażeń pierwszej części spotkania udaliśmy się na smaczny lunch z kurczakiem i bekonem w roli głównej. Dodać należy, że przez cały czas mogliśmy delektować się pyszną aromatyczną herbatką i kruchymi ciasteczkami.

W drugiej części spotkania dwie sympatyczne panie Inspektor Estyn starały się nam ze szczegółami przybliżyć praktyczne działanie sytemu ewaluacji. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda warsztat pracy inspektora przed inspekcją, podczas pobytu w szkole i po inspekcji. Mocno zaskoczyło nas, że jeszcze przed wyjściem ze szkoły (w której pobyt zespołu inspektorów trwa przeciętnie od poniedziałku do piątku) dyrektor, przedstawiciele zarządu szkoły, starszych nauczycieli i samorządu lokalnego uzyskują informację zwrotną o wynikach inspekcji wraz z rekomendacjami. Wyniki ewaluacji mogą być określane w 4 stopniowej skali:

Wspaniale - dużo mocnych stron i przykłady dobrych praktyk;

 Dobrze – dużo mocnych stron, brak ważnych obszarów do naprawy;

Wystarczająco – więcej mocnych niż słabych stron;

Niezadawalająco – więcej obszarów do poprawy niż mocnych stron.

Na koniec naszego owocnego spotkania mieliśmy możliwość zadawania nurtujących nas pytań.

                                                                                        Beata Wiśniewska, Mirosława Gralla-Kaperzyńska

VI DZIEŃ WIZYTY

Piątek (11.11.2011), kolejny dzień wizyty w Swansea, powitał nas typową angielską pogodą (chmury, deszcz). Nie było to jednak żadną przeszkodą do zaplanowanych spotkań.

Z ogromnym entuzjazmem, na przekór pogodzie, pojechaliśmy do miejscowości LIanelli (odleglej od Swansea o 20 km), na spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Partnerstwa Uczenia się – RLP). Instytucja ta, działa na terenie Walii od 2007 roku i zatrudnia 10 osób. Jest jedyną tego typu placówką, nie tylko na terenie Walii, ale i Wielkiej Brytanii. Nowatorstwo jej działań polega na partnerstwie w organizacji szkoleń, tak by każda instytucja lub organizacja nie prowadziła tych samych działań. Partnerzy porozumiewają się w zakresie jakości szkoleń (kto je powinien zorganizować, by były one na jak najwyższym merytorycznie poziomie). Podczas wizyty mieliśmy okazję, zapoznać się ze strategią działania tej instytucji. Najważniejsze cele realizowane przez RLP koncentrują się wokół rewitalizacji regionu w zakresie edukacji i współpracy z organizacjami oraz instytucjami lokalnymi. Są to m. in.: samorządy lokalne, instytucje kształcenia zawodowego, przedstawiciele III sektora (instytucje charytatywne i wolontariackie), sektor prywatny (Izba Handlowa), organizacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia, uniwersytety. Placówka ta szczególny nacisk kładzie na różnorodność wspólnych działań np.

- odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy,

- zapewnienie dostępu do oferty szkoleń na bardzo dobrym poziomie,

- opracowywanie progresywnych ścieżek rozwoju,

- sprawdzanie adekwatności szkoleń do oczekiwań pracodawców,

- współpraca z pracodawcami,

- przekazywanie informacji na temat rynku pracy,

- dzielenie się informacjami w celu poprawy jakości uczenia się, pozyskiwania funduszy unijnych i jak najlepszego wykorzystania ich dla regionu,

- upowszechnianie dobrych praktyk,

- współpraca z rządem walijskim.

Na potrzeby wszystkich zainteresowanych (partnerów i uczących się), stworzony został e-Portal o nazwie Regionalne Obserwatorium Wiedzy i Umiejętności. Portal ten zawiera informacje na temat możliwości edukacyjnych w regionie i gromadzi dane o potrzebach rynku pracy. Każda zainteresowana osoba ma szybki dostęp do oferty szkoleń i miejsc zatrudnienia. Instytucja (RLP) postrzegana jest jako innowacyjna w budowaniu partnerstwa z podmiotami działającymi w regionie i sama służy jako wzór dobrej praktyki.

W godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z pracownikami Swansea Metropolitan University. Rozmowy przebiegały w grupach dyskusyjnych i dotyczyły kształcenia nauczycieli. Pracownicy naukowi tej uczelni przedstawili organizację pracy uczelni i przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela. Wymieniliśmy się doświadczeniami i rozwiązaniami w tym zakresie w Polsce. Rozmowom towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera.

Podsumowanie wizyty studyjnej odbyło się w Centrum Edukacji Bryn House. Alison Jenner przedstawiła nam prezentację dotyczącą historii Swansea i danych statystycznych na temat: demografii, strategii zatrudnienia i polityki oświatowej Walii. Udzieliła również wyczerpujących odpowiedzi na nasze pytania dotyczące głównie systemu edukacji. Na zakończenie spotkania dzieliliśmy się swoimi refleksjami o pobycie w Swansea. Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej wyrazili ogromne zadowolenie z wizyty studyjnej, która była dla wszystkich niezwykłym doświadczeniem.

 

Maria Łapacz-Domaradzka, Barbara Szczepkowska

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama