Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizyta studyjna
Wizyty studyjne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
11 lipca 2014

Współpraca Kuratorium Oświaty w Katowicach z Czeską Szkolną Inspekcją

Kuratorium Oświaty w Katowicach jest otwarte na wymianę doświadczeń z zagranicznymi instytucjami nadzoru pedagogicznego, dostrzegając w niej potencjał doskonalenia pracy instytucji. Tylko w roku 2013 i 2014 realizuje trzy projekty międzynarodowe, których celem jest poznanie systemu ewaluacji i mechanizmów zapewnienia jakości pracy szkół za granicą - w Portugalii, RFN i Estonii.  Inną tego typu inicjatywą jest wieloletnia współpraca z Czeską Szkolną Inspekcją w Ostrawie.

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami została nawiązana z inicjatywy CSI w Ostrawie, zainicjowały ją w 2009 roku wizyta przedstawicieli Českiej Školnej Inspekcji w Katowicach i wizyta przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach w Pradze, w czasie której miało miejsce podpisanie umowy o współpracy dwustronnej. W ramach współpracy co roku organizowane były tzw. job shadowing, wizyty studyjne kierownictwa oraz inspektorów i wizytatorów w Polsce i Czechach, ponadto obie strony zapraszały swoich przedstawicieli na konferencje, odbywały się także jednodniowe wizyty robocze.  W sumie w wymianie uczestniczyło z jednej i drugiej strony po 38 osób. W stażach brali udział głównie wizytatorzy z Delegatur leżących przy granicy z Republiką Czeską - w Bielsku-Białej i Rybniku.

Dzięki współpracy strony miały okazję:

- poznaćpolski i czeski system oświaty, pracę placówek i szkół różnych typów w Republice Czeskiej i w Polsce, warunki, w jakich działają, problemy, z jakimi borykają się ich dyrektorzy, przyjrzeć się codziennej pracy nauczycieli, obserwować zajęcia lekcyjne, prowadzone w oparciu o najnowsze programy i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych

- poznać system nadzoru pedagogicznego w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej - w formie prezentacji iobserwacji pracy wizytatorów i inspektorów, porównać procedury ewaluacji z procesem prowadzenia inspekcji i zakresem wykorzystywanych w niej informacji, zapoznać się z narzędziami stosowanymi w ramach prowadzonych inspekcji, ewaluacji i czynności kontrolnych, przeprowadzić rozmowy, dotyczące wykonywanych czynności ewaluacyjnych takich jak: wywiad z rodzicami, ankietowanie uczniów, poznać zakres pracy różnych podmiotów kontrolnych lub działających na rzecz dzieci oraz ich kompetencji

- zgłębić kwestie, związane z oceną wyników nauczania - system egzaminów zewnętrznych w Polsce, EWD, organizację badania PISA w Polsce

- poznać doświadczenia i osiągnięcia w dziedzinie współpracy szkół w ramach programów europejskich

- zapoznać się z organizacją pracy instytucji nadzoru pedagogicznego, Delegatur Kuratorium Oświaty i CSI,  organizacją wspomagania szkół i nadawania stopni awansu zawodowego

- uczestniczyć w wymianie doświadczeń z kolegami z instytucji partnerskiej

- pozyskać liczne materiały i informatory.

Wymiana dała uczestniczącym w niej wizytatorom możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy, poznania nowych rozwiązań, które wyróżniają się skutecznością i efektywnością, porównania standardów edukacyjnych w krajach UE, dalszego rozwoju kompetencji (w tym językowych).

Współpraca umożliwiła także poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski - Krakowa i Wieliczki, Pszczyny, Katowic i Czech - Pragi i Ostrawy.

5 wizytatorów uzyskało stypendia programu Comenius na udział w tygodniowych stażach w Republice Czeskiej.

Najistotniejszym rezultatem współpracy z CSI jest możliwość porównania organizacji i metod pracy czeskich inspektorów z pracą wizytatorów w Polsce, sprzyjająca refleksji nt. optymalizacji naszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama