Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna w KO w Krakowie
2 października 2014

Kuratorium Oświaty w Krakowie od czterech lat utrzymuje kontakty z Agencją ds. Zabezpieczenia Jakości, Ewaluacji i Samodzielności Szkół w Nadrenii-Palatynacie. Agencja była partnerem w projekcie Comenius-Regio realizowanym przez Kuratorium Oświaty
w latach 2009 – 11. W ramach projektu przeprowadzona została według niemieckich procedur oraz za pomocą niemieckich narzędzi ewaluacja zewnętrzna w jednym
z krakowskich liceów ogólnokształcących. Szkoła otrzymała również raport opracowany przez pracowników Agencji. We wrześniu 2013 roku przedstawiciele Agencji – spotkali się
z wizytatorami do spraw ewaluacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zaprezentowali swoje procedury ewaluacyjne, ustalenia dotyczące konferencji poewaluacyjnych z radą pedagogiczną w szkole oraz sposoby wspierania szkół po ewaluacji zewnętrznej.

W dniach 10 i 11 września 2014 roku przedstawiciele Agencji – pani Christiane Schoenauer-Gragg (wicedyrektor Agencji) i pani Annika Hacklin (kierownik Wydziału Ewaluacji w Agencji) na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego ponownie gościli w Krakowie i spotkali się z pracownikami KO. W pierwszym dniu spotkania, które odbyło się w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uczestniczyli również pracownicy Uniwersytetu oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie spotkania przedstawione zostały narzędzia do obserwacji lekcji oraz prowadzonych wywiadów (szczególnie wywiadu z dyrektorem szkoły). Arkusz obserwacji lekcji opatrzony jest dodatkowym aneksem, który zawiera „podpowiedzi” dla prowadzących obserwacje. Podobnie arkusz wywiadu; oprócz pytań, które zadawane są dyrektorowi, zawiera wskazówki dla pytającego, co ewentualnie mógłby dyrektor na ten temat powiedzieć, jak dana sprawa mogłaby być prowadzona, itp. Zarówno aneks do arkusza obserwacji lekcji, jak
i wskazówki dla pytającego stanowią rodzaj „poradnika” lub „przewodnika” dydaktycznego
i metodycznego dla ewaluatora. Wizytatorów interesowały również sprawy organizacyjne, m.in. liczba ewaluacji przeprowadzanych w czasie roku, czas informowania szkoły
o przewidzianej ewaluacji, przyjęte procedury.

W czasie rozmów z Małopolskim Kuratorem Oświaty przewidziano kontynuowanie współpracy w celu wymiany doświadczeń, które mogą przyczynić się do podnoszenia jakości prowadzonych ewaluacji.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama